Werkwijze

Hoe gaat het in zijn werk?

Als er met de therapie van uw kind gestart wordt, vindt er eerst een gesprek plaats met (indien mogelijk) beide ouders/verzorgers. We bespreken uw ervaringen met uw kind, wat uw hulpvraag is en wat uw verwachtingen zijn t.a.v. de begeleiding.

Hierna volgen de intake en de sessies met uw kind alleen. In deze sessies wordt er gekeken hoe het probleem door uw kind wordt beleefd en wat zijn/haar hulpvraag is. Er wordt gekeken naar wat de (onderliggende) oorzaak van de klacht zou kunnen zijn. Aan de hand hiervan wordt er met het kind en de ouders besproken waar we aan gaan werken. Er zullen met regelmaat oudergesprekken plaatsvinden. We bespreken dan de ontwikkelingen van uw kind, wat op dit moment belangrijk is voor uw kind en hoe er naar het doel dat we voor ogen hebben toe gewerkt wordt. De begeleiding is op maat en sluit aan bij de behoefte van uw kind.

Jongeren van 16 jaar en ouder mogen zelf beslissen of ze het nodig vinden dat het intakegesprek met hun ouders plaatsvindt. Ook hebben zij beslissingsrecht of er oudergesprekken plaatsvinden.

Wat gebeurt er in een sessie?

Na met uw kind kennis te hebben gemaakt, wil ik goed inzicht krijgen in de klacht en in het denken, voelen en doen van uw kind. Ik kijk, luister en voel wat het kind met dit gedrag ons nou eigenlijk wil vertellen. Wat is de boodschap erachter.

Samen gaan we op onderzoek uit om zo te ontdekken dat er andere, handigere manieren zijn om met lastige situaties om te gaan.

Zo wil ik het kind ook bewust maken van zijn/haar eigen kwaliteiten en richt ik mij op zijn/haar kracht, vaardigheden en eigen vermogens. Hierdoor kan het van binnenuit met eigen inzichten en oplossingen komen. We kijken naar waar het wel blij van wordt, waar het van gaat stralen, wat zijn of haar wens is. Zo komt het kind weer in zijn of haar eigen hartenkracht terecht. Dit doe ik door mij goed op uw kind af te stemmen en me bij zijn of haar belevingswereld aan te sluiten en met aandacht te luisteren.

Tijdens de sessies wordt er gebruik gemaakt van gesprekken, verschillende spelvormen, speel- en knutselmateriaal, vragenlijsten, ontspanningsoefeningen en visualisaties.

Rol van ouder(s)/verzorger(s) en ouderbegeleiding

Hoewel u niet bij de sessies van uw kind aanwezig zult zijn, speelt u een belangrijke rol in het proces. U krijgt een actieve rol toebedeeld in het veranderingsproces van uw kind. U kunt het kind namelijk ondersteunen in het bereiken van het doel. Dit is heel belangrijk voor het kind. De relatie tussen u en uw kind wordt daarmee verstevigd. Zo kan het een prachtige samenwerking worden. Ook van mij kunt u hierin zeker ondersteuning en begeleiding verwachten. Tijdens de oudergesprekken zullen we uitgebreid ingaan op uw rol als ouder/verzorger.

Mocht het in het belang van uw kind zijn en zouden u en uw kind het op prijs stellen, dan kunnen er tussen school en mij gesprekken plaatsvinden. Deze gesprekken zijn op kosten van de ouder(s)/verzorger(s).