Trainingen voor ouders van samengestelde gezinnen

Veel samengestelde gezinnen beleven de eerste jaren als zeer moeizaam en zwaar. In mijn werk zie ik (stief)ouders worstelen en vanuit taboe, schuld- of schaamtebeleving zoeken ze meestal geen hulp. Het is dan ook een hele zoektocht, twee gezinnen samenvoegen tot een nieuw gezin!

Het blijkt dat 60% van de ‘nieuwe’ gezinnen uiteindelijk besluit weer uit elkaar te gaan. Jammer en pijnlijk. Met dit trainingsaanbod wil ik ouders praktische hulp bieden, zodat hun nieuwe gezin wel een kans van slagen heeft.

Doelgroep: ouders met samengestelde gezinnen, ouders die op het punt staan een samengesteld gezin te gaan vormen

Het doel: uitdagingen aangaan en het bieden van praktische adviezen, toekomstgerichte oplossingen, tips en het delen met elkaar en daardoor de kans vergroten om tot de 40% van de samengestelde gezinnen te behoren die het wel redt.

Thema’s die o.a. aan de orde komen:

  • opbouwen van nieuwe gezinssamenstelling
  • verandering van rol en posities
  • kenmerken van een samengesteld gezin
  • specifieke opvoedvraagstukken en –stijlen
  • balans van geven en nemen, loyaliteitsconflicten, realistische verwachtingen
  • bestendigen, elkaar steunen
  • kijken naar ieders wensen, doelen, afspraken
  • ieders plek in het nieuwe gezin

Praktische informatie:
De training vindt plaats op 4 avonden
Tijd: van 19.30 uur tot 22.00 uur
Investering:  € 240,- stel. Is het in jouw situatie niet mogelijk om samen met je partner te komen, neem dan even contact met ons op!

Telefoonnummer voor informatie en/of opgave: 055-7519851

Naast de training is eveneens een individueel traject met je partner mogelijk. Kijk daarvoor op de pagina van Stiefplan. De kosten zijn dan op basis van het tarief voor individuele gesprekken(zie tarieven). Het aantal sessies wordt in onderling overleg bepaald.