Stiefplan

Wat is een samengesteldgezin/stiefgezin?

Een samengesteld gezin is een gezin bestaande uit twee partners, waarbij minimaal een van de partners een of meerdere kinderen heeft uit een vorige relatie. Soms is er ook een kind van hen samen. Bij een samengesteld gezin is er dus altijd sprake van een geschiedenis met een eerdere gezinssituatie en verdriet door (echt)scheiding of overlijden van een partner/ouder. Als een van de eerste gecertificeerde Stief-Plancoaches in Nederland ben ik gespecialiseerd in de begeleiding van (stief)ouders en stiefkinderen naar een fijn en harmonieus gezin. Het vormen van een nieuw gezin is niet eenvoudig. De verwachtingen zijn vaak hoog en je wilt graag met elkaar een nieuwe start maken. Dat dit in de praktijk vaak niet zo eenvoudig is als we hopen en denken blijkt wel uit het hoge aantal tweede echtscheidingen van 60%. Een scheiding is voor alle betrokkenen erg zwaar. Het heeft invloed op ieders welzijn.

Gelukkig hoeven tweede huwelijken steeds minder te mislukken. Uit de praktijk is namelijk gebleken dat met goede informatie voor of tijdens het tweede huwelijk er veel problemen voorkomen kunnen worden. Samen met LEF! kun je ervoor zorgen dat je bij de 40% hoort bij wie een samengesteld gezin wel slaagt! Voorbeelden van problemen waar samengestelde gezinnen tegen aan kunnen lopen:

 • Kinderen accepteren de stiefvader/-moeder niet
 • De ex partner bemoeit zich met het nieuwe gezin
 • Je kunt het niet eens worden over de opvoeding van en met elkaars kinderen
 • De kinderen kunnen niet met elkaar opschieten
 • Stiefvader/-moeder vindt het moeilijk met stiefkinderen om te gaan, weet niet hoe dit te doen.
 • Je kunt je plek niet vinden
 • Er is te weinig tijd voor elkaar

Ieder gezin, dus ook een samengesteld gezin heeft zijn eigen kenmerken. Als je deze kenmerken kent, is het samenvoegen van twee gezinnen een stuk gemakkelijker. De meest in het oog springende zijn:

 • De stiefouder voegt iets toe
 • Ex-partners blijven samen ouders
 • Bloedband en stiefband naast elkaar
 • Twee culturen bij elkaar
 • Wonen in twee gezinnen
 • Een achtergrond van verlies
 • Meerdere loyaliteiten naast elkaar

Werkwijze

Een nieuw gezin samenstellen brengt veel dynamiek met zich mee. Het is volop in verandering en in beweging. Dit kan problemen met zich meebrengen, omdat ieder gezinslid in beweging is en met zijn/haar zijn eigen verwerking en gevoelens te maken heeft. De druk van het willen slagen van je gezin is vaak groot waardoor het lastig kan zijn de problematieken bespreekbaar te maken. Er speelt zich bewust en onbewust veel af. Het kan zo gevoelig komen te liggen dat je niet meer weet hoe je dit op een goede manier bespreekbaar kan maken. Je hebt het gevoel de grip kwijt te raken en de spanning loopt op. Ook kinderen voelen deze spanning feilloos aan en reageren hierop met hun gedrag. Dit kan jullie gezin parten gaan spelen. Het is dan heel fijn als je zicht krijgt op deze dynamieken en je jezelf en elkaar gaat begrijpen. Zo ontstaat er weer grip en kunnen jullie samen een nieuwe gezinsbeweging op gang gaan brengen waarin ieder vrij en blij kan bewegen, ontwikkelen en groeien. Een prachtig groeiproces en uitdaging!

Mijn begeleiding is toegespitst op de situatie van de ouders en kinderen in dit nieuw samengestelde gezin of op het nieuwe gezin waarvoor ze plannen hebben om te gaan vormen. Deze situatie is voor elk gezin weer anders. De valkuilen en de mogelijkheden worden belicht vanuit het samengestelde gezin. We kijken o.a. naar de verwachtingen van en naar elkaar, ieders plek in het gezin, de opvoedstijlen, acceptatie van elkaar, verantwoordelijkheden en de dynamiek in het gezin. Vanuit elk gezinslid wordt gekeken naar het nieuwe gezin en hoe deze zo harmonieus mogelijk kan gaan stromen. Met de juiste aandacht en voorlichting blijkt dat het welzijn van ieder in dit gezin omhoog gaat en hierdoor zie je ook dat de schoolprestaties van de kinderen in het gezin omhoog gaan. De begeleiding kan met jullie als partners zijn, maar ook de kinderen kunnen er bij betrokken worden.

Stiefplan

Onder begeleiding kan er een Stiefplan opgesteld gaan worden. Je kunt dit zien als een verlengde van het verplichte ouderschapsplan wat je opstelt als je gaat scheiden. Het helpt je bij het formuleren van een gezamenlijk doel. In dit Stiefplan maak je met je nieuwe gezin basisafspraken aan de hand van 10 stappen. Je kunt o.a. invullen welke steun je praktisch en emotioneel verwacht van je partner en wat je belangrijk vindt in de opvoeding. Ook welke rol de ex-partner en ex-schoonfamilie spelen. Je kunt het Stiefplan gezamenlijk bespreken en invullen, ook met de kinderen! Het Stiefplan is een geweldige steun in de rug en laat licht schijnen op onderwerpen die soms moeilijk te bespreken lijken. Maar juist door ernaar te kijken en het te bespreken komt er openheid en ruimte en voelt iedereen zich gezien. Het vergroot de kans dat jullie nieuwe gezin wel zal slagen.

Naast de individuele begeleiding geef ik ook trainingen. Kijkt u daarvoor op de website onder trainingen!